Dag 1 på Folkemødet – De unge i konkurrencestaten.

Første dag af Folkemødet går nu på halv, den har været sol- og oplevelsesrig og budt på mange spændende debatter og diskussioner om utallige emner, men det emne, som vores dag har været præget mest af, er os unges rolle i konkurrencestaten, Danmark.

Engang var det at være gymnasielev nok i sig selv, men i dagens Danmark skal en række andre krav også opfyldes, inden man kan anse ens liv som værende succesfuldt og på rette vej.

Udover at blot være en gymnasieelev, skal man nu være en dygtig gymnasielev, der altid scorer høje karakterer i alle fag. Den samfundsherskende diskurs hedder, at det gode liv kræver den gode videregående uddannelse, hvor adgangskravene stiger og stiger og endog overgår karakterskalaens top på 12, som det ses på CBS (Copenhagen Business School), hvor adgangskravet er 12,1.
Samtidigt kan man end ikke holde fri i sin fritid, da konkurrencestatens optimeringstankegang også hersker der, og hvori alting skal tjene et formål samt dygtiggøre en og kunne pynte på ens sociale status eller CV.

Denne diskurs anser vi – og utallige andre af de, vi talte med – som skadelig, da den presser os unge i stadig større grad. Dette pres resulterer i, at mange elever dropper ud af sin uddannelse – gymnasial eller videregående – og at denne generation, ifølge undersøgelser, er den mest stressede hidtil.

Netop det ovenstående blev debatteret på de to events; ”Ung i konkurrencestaten” og ”Skaber frygten for kineserne en syg test-kultur?” arrangeret af henholdsvis Ungdomsbureauet og Danske Professionshøjskoler, og det er også noget, som vores gymnasiekammerater fra Globale Gymnasier og os fra Langkaer Gymnasium oplever i vores hverdag hjemme i Aarhus.

Andre indlæg i kategorien: Folkemødet 2015