Anna Sofie

Anna Sofie Daugaard

Mit navn er Anna Sofie Daugaard og går i 1.g på Rosborg Gymnasium i Vejle. Her studerer jeg samfundsfag, engelsk og matematik. Jeg synes personligt samfundsfag er et rigtigt spændende fag, hvor man får både fagligt og menneskeligt indblik. Så derfor er folkemødet, og bare globale gymnasier generelt, en oplagt mulighed for at få en masse gode samfundsfaglige og verdens inputs.